В 2014 році за ініціативи ректора університету В.М. Бабаєва на базі кафедри «Інженерної екології та екологічної безпеки міст» при факультеті «Інженерних мереж та екології міст» було отримано ліцензію на впровадження освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» в обсязі 30 ліцензійних місць. Перший набір студентів було здійснено у 2015 році.

1 травня 2016 року у Харківському національному університеті міського господарства ім. О. М. Бекетова було створено кафедру «Лісового та садово-паркового господарства» при факультеті «Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва», яку очолив доктор сільськогосподарських наук, професор Ткач Віктор Петрович.

           До складу кафедри «Лісового та садово-паркового господарства» увійшли професійні та досвідчені кандидати сільськогосподарських наук, доценти Мусієнко Сергій Іванович, Ткач Людмила Іванівна, Лялін Олександр Іванович Тарнопільська Оксана Михайлівна та Колєнкіна Марина Сергіївна

На кафедрі з 1 вересня 2016 рокурозпочато підготовку фахівців зі спеціальності 206 «Садово – паркове господарство».

У грудні 2019 року здійснено перший випуск магістрів спеціальності 206 «Садово – паркове господарство».

З 8 лютого 2020 року виконє обов'язки завідувача кафедри канд. с.-г. наук,доцент, Гатальська Надія Вікторівна.

З лютого 2020 року склад кафедри поповнився новими співробітниками: доц. Давиденко К. В. (за сумісництвом), Задорожним К. М. (за сумісництвом), Шишкіним Е. А. (за сумісництвом),ст. викладачем Гречко О. О. (за сумісництвом), лаборантами Вишник Л. А., Мохонько А. Р. (за сумісництвом). 

         Невід’ємною частиною учбового процесу університету із зазначеної спеціальності є продовження навчання молодших спеціалістів, які здобули відповідну освіту фахового спрямування в Житлово-комунальному коледжі. Зазначений заклад є структурним підрозділом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, має славетну історію та великий досвід з підготовки фахівців в сфері садово-паркового господарства.