Перелік дисциплін обов'язкового блоку ОС "Бакалавр" ОПП 206 "Садово-паркове господарство" та їх робочі програми

1 рік навчання

 Ландшафтознавство та основи екології

 Ботаніка

 Дендрологія

 Історія садово-паркового мистецтва

 Фізіологія рослин

2 рік навчання

 Селекція рослин

 Курсова робота з дисципліни "Селекція рослин"

 Ентомологія

 Фітопатологія

 Тропічні та субтропічні рослини

 Розсадництво та вирощування садивного матеріалу

 Ландшафтна графіка

3 рік навчання

 Комп'ютерна графіка та основи 3D моделювання

Основи ландшафтного проектування

 Курсова робота з дисципліни "Основи ландшафтного проєктування"

 Квітникарство, луківництво і газони 

 Озеленення населених місць

 Курсова робота з дисципліни "Озеленення населених місць"

 Біологічні та композиційні основи ландшафтного дизайну

4 рік навчання

 Будівництво ландшафтних об’єктів

 Курсовий проєкт з дисципліни "Будівництво ландшафтних об'єктів"

 Інвентаризація та експлуатація ландшафтних об’єктів