Кафедра успішно співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Харківським державним проектно-вишукувальним інститутом агролісомеліорації і лісового господарства, Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та іншими виробничими організаціями, науковими установами та університетами.

 

Кафедра підтримує тісні зв’язки з такими спеціалізованими коледжами, як:

  • ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ;
  • ЧУГУЄВО-БАБЧАНСЬКИЙ ЛІСНИЙ КОЛЕДЖ. 

 

ОСНОВНІ ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ

    З метою формування фахівців належного рівня у галузі лісового та садово-паркового господарства студентам викладаються наступні дисципліни: ботаніка, дендрологія, фізіологія рослин, генетика, лісова селекція, метеорологія, інтродукція та адаптація декоративних рослин, лісова інженерна гідрологія, гідротехнічні споруди садів, екологічні проблеми лісового та садово-паркового господарства, лісова кліматологія, ґрунтознавство, лісові культури, лісовідновлення та лісорозведення, лісова таксація, основи лісоексплуатації, механізація лісогосподарських та садово-паркових робіт, лісознавство, рекреаційне лісівництво, садово-паркове будівництво, декоративні рослини в міському господарстві, квітникарство, озеленення населених місць, організація садово-паркового господарства, економіка лісового і садово-паркового господарства, зоологія, фітопатологія, ентомологія, основи наукових досліджень.

Вдосконалення практичної підготовки студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

З 01.09.2017 р. на базі Житлово-комунального коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за особистого сприяння ректора Бабаєва Володимира Миколайовича розпочала роботу навчально-наукова лабораторія «Декоративного розсадництва та фітодизайну» кафедри лісового та садово-паркового господарства.

Студенти навчаються в просторій, добре освітленій та належним чином тематично оформленій аудиторії (фото 1-4).

  

   
   

 

Набуті теоретичні навички студенти закріплюють у теплиці тепличного комплексу ЖКК (фото 5), що обладнана системами краплинного (фото 6) та туманного зрошення (фото 7, 8).

   
   

 

 Завдяки створеним умовам навчання студенти спеціальності «Садово-паркове господарство» із задоволенням опановують практичні навички (фото 9, 10), та вже мають фактичні результати власного досвіду вирощування садивного матеріалу (фото 11, 12). 

   
   

Варто зазначити, що потужності новоствореної лабораторії із наявним лабораторним обладнанням дозволяють не лише супроводжувати навчальний процес дисциплін «Озеленення населених міст», «Інтродукція та адаптація декоративних рослин», «Лісовідновлення та лісорозведення», «Лісові культури», «Грунтознавство» та ін., а і проводити наукові дослідження, пов’язані із насінництвом, розсадництвом та селекцією лісового та декоративного садивного матеріалу, що виконуються дипломниками, аспірантами та співробітниками кафедри лісового та садово-паркового господарства.

Лялін О.І.,

канд. с.-г. наук, доцент