Історія кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва безпосередньо пов’язана з ім’ям Олександра Івановича Колеснікова – відомого дендролога, паркобудівника, доктора сільськогосподарських наук, професора, який став фундатором підготовки фахівців садово-паркового господарства в 1931 році в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, відкривши перший в Україні паркобудівельний факультет.

На сучасному етапі спостерігається зростаючий попит на висококваліфікованих фахівців садово-паркового господарства, пов’язаний із необхідністю вирішення екологічних, рекреаційних та містобудівних проблем, які виникають в умовах інтенсивної урбанізації.

Підготовка фахівців садово-паркового господарства в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова передбачає синтез природничих та мистецьких дисциплін для формування комплексних компетенцій фахівця садово-паркового господарства із фокусуванням уваги на проєктній складовій професійної діяльності із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Навчальний процес більше ніж з 30 фахових дисциплін обов’язкового та вибіркового блоку забезпечують висококваліфіковані фахівці у складі двох докторів наук та семи кандидатів наук.

Важливою складовою підготовки здобувачів вищої освіти є організація навчально-методичних семінарів із залученням провідних фахівців галузі – ландшафтних архітекторів, виробників садивного матеріалу, флористів, представників міських комунальних підприємств зеленого господарства.

1 2

На базі кафедри проводяться Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції присвячені сучасним методам дослідження ландшафтних об’єктів, актуальним питанням реконструкції міських парків, адаптації та відновленню історичних палацово-паркових комплексів.

3 4

Запрошуємо долучатися до нашої команди!

 

5  6

7