ОС "Бакалавр"

Ландшафтознавство та основи екології

Ботаніка

Дендрологія

Історія садово-паркового мистецтва

Ґрунтознавство

Рисунок та техніка акварелі

Ландшафтна графіка

Комп'ютерна графіка та основи 3D моделювання

Тропічні та субтропічні рослини

Розсадництво та вирощування садивного матеріалу

Основи ландшафтного проектування

Озеленення населених місць

Біологічні та композиційні основи ландшафтного дизайну

Квітникарство, луківництво і газони

Будівництво ландшафтних об’єктів

Інвентаризація та експлуатація ландшафтних об’єктів

Інженерне обладнання та вертикальне планування ландшафтних об’єктів

ОС "Магістр"

Реконструкція та реставрація садово-паркових обʼєктів

Комп'ютерне моделювання та візуалізація ландшафтних об'єктів

Сучасні технології проектування, організації та управління підприємствами по вирощуванню садивного матеріалу

Рекультивація та ревіталізація порушених ландшафтів

Проектування та управління об'єктами курортно-рекреаційних і природно-заповідних територій

Моніторинг урбоекосистем

Переддипломна практика:

Робоча програма переддипломної практики

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики

Кваліфікаційна робота:

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи