Дисципліни спеціальності 206 "Садово-паркове господарство":

Агролісомеліоративний моніторинг

Агротехніка зеленого будівництва

Декоративне садівництво та квітникарство

Дендропроектування

Дендропроектування КП

Експлуатація садово-паркових об'єктів

Захист декоративних рослин

Комп'ютерне проектування садово-паркових об'єктів

Лісопаркове господарство

Методологія наукових досліджень

Наукова іноземна мова

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Паркова фітоценологія

Планування садово-паркового господарства

Природно-заповідна справа

Рекреаційне лісокористування

Садово-паркова композиція

Сучасні технології у декоративному розсадництві

Тепличне господарство

Якість садивного матеріалу та методи її оцінки

Переддипломна практика:

Робоча програма переддипломної практики

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики

Кваліфікаційна робота:

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи