Історія кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва безпосереднього пов’язана з ім’ям Олександра Івановича Колеснікова – відомого всім дендролога-лісівника, паркобудівника, доктора сільськогосподарських наук, професора, який став фундатором підготовки фахівців садово-паркового господарства в далекому 1931 році, відкривши перший в Україні паркобудівельний факультет. З 1934 до 1942 року Колесніков О. І. очолював кафедру садово-паркового мистецтва Харківського інституту комунального господарства. Єдиний на той час у республіці паркобудівельний факультет підготував цілу кагорту архітекторів зеленого будівництва та заклав фундамент наукової школи паркобудування в Україні. Перший випуск – 11 архітекторів зеленого будівництва та паркових споруд у нашій країні відбувся під його керівництвом у 1936 році.

   Після Другої Світової війни, а саме з другої половини ХХ ст., фактично до часів незалежності України підготовка фахівців даної галузі в Харкові припинилася.

      Нова віха історії підготовки фахівців садово-паркового господарства починається у 2015 році із відкриття У Харківському національному університеті міського господарства ім. О. І. Бекетова напряму лісового та садово-паркового господарства. У 2016 році до складу факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва увійшла новостворена кафедра лісового та садово-паркового господарства, яку очолив доктор сільськогосподарських наук, професор Ткач Віктор Петрович та розпочато підготовку фахівців зі спеціальності 206 «Садово – паркове господарство». У грудні 2019 року здійснено перший випуск магістрів за спеціальностю 206 «Садово – паркове господарство».

    У 2020 році  у зв’язку з реорганізацією кафедри (з 8 лютого по 23 серпня 2020 року обов'язки завідувача кафедри виконувала канд. с.-г. наук, доцент Гатальська Надія Вікторівна. З 25 серпня 2020 року завідувачем кафедри було призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Олексійченко Надію Олександрівну.

   З урахуванням історичних витоків становлення спеціальності та зважаючи на сучасні тенденції і вимоги до підготовки фахівців садово-паркового господарства кафедру лісового та садово-паркового господарства було перейменовано на кафедру ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва.

   Чергові зміни у фаховому спрямуванні відбулися у зв’язку із виокремленням спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» в самостійну спеціальність, що відбилося і на змістовному наповненні стандарту освіти підготовки відповідних фахівців.

     Обособлення спеціальності, надання широкої автономії ВНЗ, сучасні тенденції галузі та вимоги роботодавців до фахових компетенцій спеціалістів садово-паркового господарства стали передумовою суттєвих змін у навчальних планах то освітніх програмах

     Нині навчальний процес більше ніж з 30 фахових дисциплін забезпечують висококваліфіковані фахівці у складі двох докторів наук та чотирьох кандидатів наук, серед яких лауреати Премії президента  України для молодих вчених.