В 2014 році за ініціативи ректора університету В.М. Бабаєва на базі кафедри «Інженерної екології та екологічної безпеки міст» при факультеті «Інженерних мереж та екології міст» було отримано ліцензію на впровадження освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» в обсязі 30 ліцензійних місць.

Перший набір студентів було здійснено у 2015 році.

Згідно постановою КМУ № 266 від 29 квітня 2015 року було затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в галузі знань «Аграрні науки та продовольства» однією з яких є спеціальність 206 «Садово – паркове господарство».

1 травня 2016 року у Харківському національному університеті міського господарства ім. О. М. Бекетова було створено кафедру «Лісового та садово-паркового господарства» при факультеті «Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва».

На кафедрі готують фахівців зі спеціальності 206 «Садово – паркове господарство». Перші студенти розпочали навчання з 1 вересня 2016 року.

На факультеті «Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва» здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів 5 кафедр:

- архітектури будівель і споруд, та дизайну архітектурного середовища;

- містобудування;

- основ архітектурного проектування та рисунку;

- міського будівництва;

- лісового та садово-паркового господарство.

Кафедри між собою тісно співпрацюють, що дає змогу підготувати висококваліфікованих спеціалістів міського господарства і забезпечити студентів не тільки теоретичними знаннями, а й практичним досвідом в різних аспектах спеціальності щодо обслуговування урбанізованих територій.

Невід’ємною частиною учбового процесу університету із зазначеної спеціальності є продовження навчання молодших спеціалістів, які здобули відповідну освіту фахового спрямування в Житлово-комунальному коледжі. Зазначений заклад є структурним підрозділом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, має славетну історію та великий досвід з підготовки фахівців в сфері садово-паркового господарства.

До складу кафедри «Лісового та садово-паркового господарства» увійшли такі професійні та досвідчені кандидати сільськогосподарських наук, доценти Мусієнко Сергій Іванович, Ткач Людмила Іванівна, Лялін Олександр Іванович та Тарнопільська Оксана Михайлівна.

Очолив кафедру доктор сільськогосподарських наук, професор Ткач Віктор Петрович.

 

Учбовий процес проходить у сучасних аудиторіях та лабораторіях європейського зразка, обладнаних сучасним устаткуванням.

Навчально-наукові лабораторії кафедри:

- «Моніторингу лісових та садово-паркових об’єктів»

- «Рекреаційного лісівництва»

- «Декоративного розсадництва і фітодизайну»

- «Новітніх технологій інформаційного забезпечення».

Завідувач лабораторій — Бабенко Віра Володимирівна має повну вищу фахову освіту за спеціальністю магістр лісового господарства.

Кафедра співпрацює з:

-Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького;

-Харківським державним проектно-вишукувальним інститутом агролісомеліорації і лісового господарства;

-Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства;

іншими виробничими організаціями, науковими установами та університетами.