Перший (бакалаврський) рівень:

1. ОП "Садово-паркове господарство"

2. ОП "Садово-паркове господарство" (скорочений термін навчання на базі диплому молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра)

3. ОП "Лісове господарство"

4. ОП "Лісове господарство" (скорочений термін навчання на базі диплому молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра)

5. ОП "Лісове господарство" (заочна форма навчання)

 

Другий (магістерський) рівень:

1.  ОП "Садово-паркове господарство"

Навчальний план ОП "Садово-паркове господарство"

Рецензії на ОП "Садово-паркове господарство"

Вдосконалення змісту освіти підготовки фахівців із залученням роботодавців та стейкхолдерів

Відомості про самооцінювання ОП

Зразок індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти першого року навчання

Зразок індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти другого року навчання

План візиту експертної групи