СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ТА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

НО

Олексійченко Надія Олександрівна

  Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

  Вчене звання: професор

  Тема докторської дисертації: «Біологічні основи селекції шовковиці та способи підвищення її продуктивності в Україні»

  Публікації: автор і співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі 14 монографій; 4 статтей у міжнародних журналах, що входять до баз Scopus Web of Science; 3 типових програм з навчальних дисциплін; 5 навчально-методичних та 7 науково-методичних розробок; 10 патентів України на винаходи, 8 авторських свідоцтв на сорти шовковиці, 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

  Дисципліни, які викладає: «Реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів», «Селекція рослин» «Озеленення населених місць», «Методологія наукових досліджень».

  Наукові та професійні інтереси: реконструкція та адаптація ландшафтних об'єктів, сучасні підходи та принципи озеленення урбосередовища.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

Тема кандидатської дисертації: «Поширення осередків масового розмноження соснових пильщиків у Східінй Україні та їхній вплив на стан лісів»

Публікації: автор і співавтор понад 40 наукових праць, у тому числі 1 монографії; 3 статтей у міжнародних журналах, що входять до баз Scopus Web of Science; 5 навчально-методичних та 7 науково-методичних розробок.

Дисципліни, які викладає: «Ентомологія», «Фітопатологія» «Квітникарство, луківництво і газони», «Сучасні технології проєктування, організації та управління підприємствами по вирощуванню садивного матеріалу»; «Розсадництво та вирощування садивного матеріалу»; «Озеленення штучних основ».

Наукові та професійні інтереси: сучасні технології захисту рослин, розмноження та вирощування садивного матеріалу, флористика та аранжування.

Детальнішу інформацію можна отримати на сторінці Wiki ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за посиланням: https://cutt.ly/9jztNXS

ДОЦЕНТ

DSC03042

Колєнкіна Марина Сергіївна

ПРОФЕСОР

DSC03113

  Гатальська Надія Вікторівна

Науковий ступінь: доктор архітектури

Вчене звання: доцент

Тема докторської дисертації «Теоретико-методологічні аспекти формування естетики паркового середовища"

Державні нагороди – Премія Президента для молодих вчених (2016).

Публікації: автор і співавтор понад 80 наукових праць, у тому числі 5 монографій; 5 статей у міжнародних журналах, що входять до баз Scopus Web of Science; 3 типових програм з навчальних дисциплін («Основи образотворчого мистецтва», «Ландшафтна графіка», «Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів»; 5 навчально-методичних та 3 науково-методичних розробок; 5 авторських свідоцтв.

Дисципліни, які викладає: «Історія садово-паркового мистецтва» «Основи ландшафтного проєктування», «Проєктування та управління об'єктами курортно-рекреаційних та природно-заповідних територій», «Адаптація та реставрація історичних парків і території об'єктів культурної спадщини», «Ландшафтна графіка»

Наукові та професійні інтереси: естетика паркового середовища; колористика ландшафту; відновлення територій об’єктів культурної спадщини.

Детальнішу інформацію можна отримати на сторінці Wiki ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за посиланням: https://cutt.ly/BjztJym

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Тема кандидатської дисертації: «Дендрофлора міських парків Харкова (структура, аутекологія, формування насаджень)»

Публікації: автор і співавтор понад 50 наукових праць; 1 стаття у міжнародному журналі, що входить до бази Scopus Web of Science; 7 навчально-методичних розробок.

Дисципліни, які викладає: «Дендрологія», «Інтродукція і адаптація декоративних рослин», «Моніторинг урбоекосистем», «Тропічні та субтропічні рослини».

Наукові та професійні інтереси: проблеми інтродукції декоративних рослин, вплив рекреаційних навантажень на стан паркових насаджень.

ДОЦЕНТ

DSC03050

Гончаренко Яніна Вікторівна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

DSC03060

Соколенко Уляна Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

 

Тема кандидатської дисертації: «Екосистеми міска Києва: класифікація, порівняльна характеристика та охорона»

Публікації: автор і співавтор понад 50 наукових праць.

Дисципліни, які викладає: «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Ландшафтознавство та основи екології», «Концептуально-методологічні аспекти планування заходів сталого розвитку міських паркових об'єктів».

Наукові та професійні інтереси: урбоекологія, озеленення урбосередовища, екологія рослин, природо-охоронна справа.

Тема кандидатської дисертації: «Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва Тернопільщини (ретроспективний аналіз, структура дендрофлори, комплексна оцінка)»

Публікації: автор і співавтор 38 наукових праць, у тому числі 1 стаття у міжнародному журналі, що входить до бази Scopus Web of Science; 4 навчально-методичні розробки.

Дисципліни, які викладає: «Комп’ютерна графіка та основи 3D моделювання», «Ландшафтно-рекреаційне планування території природно-заповідних об'єктів»

Наукові та професійні інтереси: комплексне оцінювання старовинних парків, особливості проектування ландшафтних об’єктів із використанням комп’ютерних засобів

ДОЦЕНТ

DSC03044

Підховна Світлана Михайлівна

АСИСТЕНТ

Подольхова Маріанна

Подольхова Маріанна Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Тема кандидатської дисертації: «Дендрологічні парки Українського Полісся (комплексна оцінка, територіальна організація та ландшафтно-композиційний аналіз)»

Публікації: автор та співавтор понад 30 наукових праць, в тому числі двох монографій; має одне авторське свідоцтво на твір.

Дисципліни, які викладає: «Біологічні та композиційні основи ландшафтного дизайну».

Наукові та професійні інтереси: збереження та збагачення дендрорізноманіття, символізм та екотенденції в ландшафтному дизайні.

Освіта: Харківська національна академія
міського господарства, спеціальність
«Економіка підприємства»,
Національний університет біоресурсів і
природокористування, спеціальність
«Садово-паркове господарство» 
Публікації: автор і співавтор 24 наукових
та науково-методичних праць - 1 стаття, 14 тез та
9 навчально-методичних рекомендацій
Дисципліни, які викладає: «Організація менеджменту
та основи обліку в садово-парковому господарстві»
«Будівництво ландшафтних об'єктів»
Наукові та професійні інтереси: проєктування
об’єктів зеленого будівництва, фітодизайн

СТ. ВИКЛАДАЧ

IMG 4300

Гречко Олена Олексіївна 

ЗАВ. ЛАБОРАТОРІЇ

P1300212 2

Трембач Світлана Петрівна

Освіта: вища освіта за спеціальністю
"Управління трудовими ресурсами" 

Професійна діяльність і розвиток: здійснювала
управління проєктами та
здобула кваліфікацію
«Економіст- менеджер».

Наукові та професійні інтереси: фотографування,
екологія рослин, природо-заповідна справа.