Виконуюча обов'язки завідувача кафедри

Гатальська

Гатальська Надія Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання:  доцент

Тема кандидатської дисертації: «Інтродуценти парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області (особливості формування, комплексна оцінка, перспективи використання)»

Державні нагороди – Премія Президента для молодих вчених (2016).

Публікації: автор і співавтор понад 70 наукових праць, у тому числі 5 монографій; 5 статей у міжнародних журналах, що входять до баз Scopus Web of Science; 3 типових програм з навчальних дисциплін («Основи образотворчого мистецтва», «Ландшафтна графіка», «Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів»); 5 навчально-методичних та 3 науково-методичних розробок; 5 авторських свідоцтв.

Дисципліни, які викладає: «Історія садово-паркового мистецтва» «Озеленення населених місць», «Природно-заповідна справа», «Лісопаркове господарство»

Наукові інтереси: естетика ландшафту; колористика ландшафту; відновлення територій об’єктів культурної спадщини.

Заступник завідувача кафедри, доцент кафедри 

2 5361857886953669854

Колєнкіна Марина Сергіївна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук з 2015 року.

Тема кандидатської дисертації: «Поширення осередків масового розмноження соснових пильщиків у Східній Україні та їхній вплив на стан лісів».

З відзнакою закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю "Лісове господарство".

  З 2007 року до 2009 була аспірантом Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

Наукові дослідження.

Брала участь у науково-дослідній роботі університету та кафедри:

Розробка заходів щодо благоустрою території вхідної групи до спортивного комплексу НВК «Ліцей «Професіонал» в м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 22/24. (за договором №3072/19 від "8" квітня  2019 р.).

Колективна монографія: Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області / Мєшкова В.Л., Колєнкіна М.С. / Монографія – Харків. : Пранета-Прінт, 2016. – 182 с.

Публікації: має 41 публікацію, з яких 31 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у т.ч. 3 наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus:

 1. Лісівничо-екологічний аналіз насаджень Populus alba та Populus nigra на ріках лівобережного лісостепу України // Bondar, O., Tkach, L., Lisina, I., Kolienkina, M. & Musiyenko, S. // Биологический вестник МГПУ имени Богдана Хмельницкого, Ukrainian Journal of Ecology – Мелитополь: – 7(1), 84-91 с.
 2. Diprion pini L. (Hymenoptera, Symphyta, Diprionidae) population dynamics in the Low Dnieper region // Meshkova V., Nazarenko S., Kolienkina, M. // Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2019, Vol. 61 (1), 22–29.
 3. The impact of heterobasidion root rot on the density, growing stock volume, and health condition of scots pine and silver birch stands in Volyn Polissya zone, Ukraine // Volodymyr Luk’yanets , Oksana Tarnopilska, Iryna Obolonyk, Serhiy Musienko , Vira Bondarenko, Kolienkina, M. // Forestry Ideas’ (FORESTRY IDEAS, 2019, vol. 25, No 1 (57): 70–90).

Дисципліни, які викладає:"Квітникарство", "Дендропроектування", "Комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів"

Доцент кафедри

Ткач Людмила Іванівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання: доцент.

Ткач Л.І закінчила Воронезький лісотехнічний університет з відзнакою за спеціальністю «Економіка лісового господарства та лісової промисловості».
Кандидат сільськогосподарських наук з 1989 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького.
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти 32 роки.


Публікації: Ткач Л.І. є автором майже 60-ти наукових і методичних праць і посібника з оптимізації лісомеліоративного комплексу, брала участь у здійсненні українсько-чеського проекту« ТехІнЛіс-передавання новітніх методичних і технологічних знань у галузі інвентаризації і моніторингу лісових екосистем».

Доцент кафедри

Лялін

Лялін Олександр Іванович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання: доцент

Освіта: диплом магістра з відзнакою кваліфікації «Інженер-дослідник лісового господарства» зі спеціалізації «Менеджмент лісових ресурсів і лісове підприємництво» Національного аграрного університета м. Києва (нині НУБІП). Аспірантура Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА). Диплом кандидата сільськогосподарських наук від 01 березня 2013 року.

Тема дисертаційної роботи «Удосконалення технологій вирощування сіянців сосни і дуба із закритою кореневою системою в умовах Лівобережного Лісостепу»

Вчене звання та атестат доцента кафедри лісових культур і меліорацій Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва від 28.04.2015 р.

З 01.06.2016 р. і по теперішній час працює доцентом кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Результати досліджень опубліковано майже у 60 наукових і методичних працях, з яких 2 у міжнародній базі цитування Scopus. Основні результати досліджень доповідалися та обговорювалися на більш ніж 20 наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів.

Доцент кафедри

 Давиденкo

Давиденко Катерина Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання: доцент

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: закінчила біологічний факультет Харківського Державного університету (нині Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна) (кафедра мікології і фітопатології).
Трудова діяльність: у 1994 році почала працювати у відділі фітопатології Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист», у 1996 році очолила біолабораторію ДСЛП «Харківлісозахист», у 1997 році поступила до аспірантури УкрНДІЛГА, де захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року – в.о. директора ДСЛП «Харківлісозахист», у травні 2014 – директор ДСЛП «Харківлісозахист», з 2018 року – старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького. 

 Основні напрями наукової діяльності:

 • Моніторинг шкідливих комах і хвороб у лісових насадженнях України;

 • Розробка нових і вдосконалення існуючих методів і засобів захисту лісу в інтегрованій системі захисту рослин;

 • Розробка та впровадження нових перспективних технологій захисту лісових насаджень в системі лісового господарства України;

 • Проблема визначення спектру інвазивних видів шкідників та хвороб у лісових насадженнях – визначення видів (особливо для хвороб), розповсюдження, резистентність та методи обліку;

 • Визначення методи контролю чисельності та запобігання поширення для інвазивних шкідників та хвороб;

 • Шкідники та хворобилісових культур, особливо інвазивні види – поширення, облік шкодо чинність;

 • Судинні та інші захворювання хвойних та листяних насаджень, роль стовбурових комах в перенесенні даних видів хвороб.

Публікації: Давиденко К.В. є автором понад 70 праць, більше 10 праць англійською мовою, в тому числі у реферованих журналах. Учасник державних проектів Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького:

 • «Розробка системи лісопатологічного обстеження та технологія застосування нових препаратів для захисту лісу від шкідників та хвороб» (1996–1998 — ДР 0196U018783);

 • «Розробка методів прогнозування спалахів хвоє гризучих комах лісу» (1999–2000 — ДР 0199U002601);

 • «Дослідження впливу еколого-біологічних факторів на пошкодження комахами соснових культур і розробка заходів щодо їх захисту та підвищення стійкості до ентомошкідників»» (2001–2004 — ДР 0101U005116);

 • «Дослідження впливу лісогосподарської діяльності на поширення осередків стовбурових шкідників лісу» (2005-2009, ДР 0105U002986);

 • «Визначити якісні та кількісні показники впливу шкідливих комах на стан крон, приріст і відпад дерев сосни і дуба в деревостанах рівнинної частини України та гірського Криму» (2010-2014, ДР 0110U001924);

 • Науковий керівник теми №64 «Визначити основні причини всихання соснових деревостанів у Волинському Поліссі» (2013 – 2015);

Участь у міжнародних проектах:

 • Проект Шведського інституту: «Лісовідновлення та стійкість лісу на межі лісу та степу та захист лісових культур від шкідників та хвороб з метою запобігання запустелювання в Україні» (2009-2012);

 • Співпраця з Департаментом екології Шведського Університету Аграрних Наук з метою вивчення особливостей динаміки популяції, виникненню осередків та засобів захисту ялинових насаджень проти короїда-типографа, а також мікобіоти, що асоційована з цим видом;

 • Багаторазове стажування у департаменту Лісової патології Шведського Університету Аграрних Наук (Уппсала, Швеція) та у Лабораторії фітопатогенних мікроорганізмів, Інститут ботаніки (Науково-дослідний центр природної резервації, Вільнюс, Литва);

 • Участь у міжнародному проекті SNS Risk assessment and establishment of a system to address potential pathogens in Nordic and Baltic forestry as a result of climate change (проект в рамках декларації Selfoss зі сталого лісового господарства: Оцінка ризиків і встановлення систем із метою визначення потенційних патогенів в лісовому господарстві Північних і Балтійських країн в результаті змін клімату) 2011-2012;

 • Участь у міжнародному проекті під егідою COST (Європейської кооперації в галузі науки та техніки) – COST ACTION FP1102 DIAROD, названий за першими літерами повної назви – Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (Визначення інвазійності та ризику поширення дотістроми)2011-2015; http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/Actions/FP1102

 • Участь у міжнародному проекті COST ACTION FP1103 – FRAXBACK (Всихання та загибель ясену в Європі: розробка основних принципів і стратегій для сталого управління), як експерт проекту від України 2012-2016. http://www.fraxback.eu/

     Також Катерина Валеріївна є співавтором рекомендацій і настанов:

2008 — Рекомендації щодо комплексного захисту лісових культур від комах-шкідників коріння;

2008 — Рекомендації з обстеження соснових культур на заселеність шкідливими комахами;

2010 — Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу.

Давиденко  К. В. з 2007 року викладала курси лісової ентомології та лісової фітопатології на кафедрі біотехнології, водних ресурсів і мисливського господарства Харківської Зооветеринарної академії, а з 2019 року - на кафедрі лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова (за сумісництвом).