Ткач_В_П.jpg

Кафедру лісового та садово-паркового господарства очолює

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України

Ткач Віктор Петрович

Віктор Петрович народився 23 липня 1954 року на Київщині.

Освіту отримав у Львівському лісотехнічному інституті за напрямом підготовки інженера лісового господарства.

На сьогодні Віктор Петрович член-кореспондент НААН України, академік ЛАНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, керівник Східного відділення Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри лісового та садово-паркового господарства в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Головний редактор збірника «Лісівництво і агролісомеліорація», член редколегії наукових видань: «Наукові праці ЛАН України», «Лісовий і мисливський журнал», «Генетичні ресурси України». Очолює наукову раду з проблем лісівництва та лісознавства при НАН України. Входить до складу Координаційної ради НАН України з проблем, пов’язаних з Рамковою конвенцією ООН про зміни клімату та робочої групи НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО.

В.П. Ткач включений до складу секції екології та захисту навколишнього середовища Комітету з державних премій в галузі науки і техніки, секції Наукової ради Міносвіти і науки за фаховим напрямом «Дослідження з проблем природничих наук». Є заступником голови науково-технічної ради Держлісагенства України, а також членом робочої групи Держлісагенства України з питань планування стратегії розвитку лісової галузі та реформування лісового господарства України. Є Представником України в міжнародній раді IUFRO (Міжнародний союз лісових науково-дослідних організацій).