Освітня діяльність підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство" на першому (бакалаврському) рівні освіти передбачає синтез природничих та мистецьких дисциплін для формування комплексних компетенцій фахівця садово-паркового господарства із фокусуванням уваги на проектній складовій професійної діяльності із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, а на другому (магістерському) рівнібазується на засадах міждисциплінарного підходу навчання для формування комплексних компетенцій фахівця садово-паркового господарства із фокусуванням уваги на організаційно-проектній складовій, а також принципах сталого розвитку урбоекосистем та природокористування в цілому із застосуванням інноваційних підходів професійної підготовки фахівця садово-паркового господарства.