Вибіркові дисципліни
для здобувачів кваліфікаційного ступеня вищої освіти «Бакалавр»
ОП «Садово-паркове господарство»

Вибір здійснюється із наведено переліку блоків – обирається один блок (перший або другий), навчання за якими здійснюватиметься на третьому та четвертвертому курсах.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ДО БЛОКУ П1

Код н/д

Навчальні дисципліни

Змістові модулі

ВК П1.1

Машини та устаткування в садово-парковому господарстві

1. Трактори, ґрунтообробні машини та устаткування.

2. Механізація робіт по створенню садово-паркових об’єктів.

3. Механізація робіт по догляду за садово-парковими об’єктами.

ВК П1.2

Інтродукція та адаптація рослин

1. Наукові основи інтродукції та адаптації декоративних рослин.

2. Сучасні технології інтродукції та адаптації декоративних рослин.

3. Особливості застосування інтродуцентів в ландшафтному проектуванні.

ВК П1.3

Влаштування водойм та водних устроїв

1. Типи водойм та водних устроїв, особливості їх застосування в ландшафтному дизайні.

2. Технологічні аспекти влаштування водойм.

3. Експлуатація та догляд за водоймами та водними устроями.

ВК П1.4

Лісопаркове господарство

1. Характеристика лісопарків.

2. Проектування лісопарків.

3. Ведення лісопаркового господарства.

ВК П1.5

Організація менеджементу та основи обліку в садово-парковому господарстві

1. Загальні теоретичні основи менеджменту в садово-парковому господарстві

2. Склад і структура виробничо-господарської діяльності підприємств садово-паркового господарства

3. Основи обліку в садово-парковому господарстві

ВК П1.6

Сучасні методи захисту рослин

1. Діагностика причин пошкодження чи ураження рослин.

2. Фітофаги – шкідники декоративних рослин. Хвороби рослин.

3. Прийоми та технології застосування засобів захисту рослин від дії негативних абіотичних та біотичних чинників.

ВК П1.7

Природно-заповідна справа та заповідне паркознавство

Модуль 1. Геосозологія – основа охорони природи

1. Прикладні основи природно-заповідної справи.

2. Система формування природно-заповідного фонду.

3. Структурно-функціонально організація природно-заповідних територій.

Модуль 2. Заповідне паркознавство

1. Сутність заповідного паркознавства.

2. Збереження біорізноманіття заповідних парків.

3. Паркова фітоценологія.

ВК П1.8

Агротехніка зеленого будівництва

1. Особливості вирощування рослин на садово-паркових об’єктах.

2. Агротехніка утримання газонів та квітників.

3. Утримання і облаштування об'єктів зеленого будівництва.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ДО БЛОКУ П2

Код н/д

Навчальні дисципліни

Змістові модулі

ВК П2.1

Урбоекологія та міська кліматологія

1. Основні кліматичні параметри урбосередовища.

2. Мікрокліматичне районовування міських територій.

3. Сучасні виклики урбоекології.

ВК П2.2

Формування плодових садів та виноградників

1. Біологічні основи плодівництва і розмноження плодових і ягідних культур.

2. Проектування та формування плодового саду. Догляд за плодовими і ягідними культурами.

3. Організація виноградників та технологія вирощування винограду.

ВК П2.3

Сучасні тенденції та інноваційні технології в ландшафтному дизайні

1. Передумови та напрями розвитку сучасних тенденцій в ландшафтному дизайні.

2. Екодизайн та інноваційні технології міського озеленення.

3. Сучасні тенденції добору та використання рослин в ландшафтному дизайні.

ВК П2.4

Макетування в ландшафтному проектуванні

1. Теоретична складова та методи створення макетів ландшафтних об’єктів.

2. Застосування інноваційних матеріалів у макетуванні ландшафтних об’єктів.

3. Створення та побудова макетів та макетних елементів з використанням технології 3D принтінгу.

ВК П2.5

Ландшафтна організація приватних маєтків

1. Передпроектний аналіз об’єкту проектування. Нормативно-правові аспекти проектування території приватних маєтків.

2. Особливості ландшафтної організації території приватних маєтків.

3. Реалізація проектних рішень на території приватних маєтків.

ВК П2.6

Топіарне мистецтво

1. Історія формування та розвитку топіарного мистецтва та основні об’єкти.

2. Особливості створення та технології формувальної обрізки.

3. Сучасні тенденції топіарного мистецтва.

ВК П2.7

Аранжування, флористика та фітодизайн архітектурного середовища

Модуль 1. Аранжування та флористика.

1. Історичні аспекти та сучасні тенденції аранжування.

2. Композиція у флористиці та аранжуванні.

3. Техніки аранжування.

Модуль 2. Фітодизайн архітектурного середовища.

1. Основи фітодизайну.

2. Фітодизайн інтер’єрів.

3. Фітодизайн екстер’єрів будівель і споруд.

ВК П2.8

Освітлення в ландшафтному та інтер'єрному фітодизайні

1. Функціональне та композиційне значення елементів освітлення на ландшафтних об’єктах. Типологія елементів освітлення.

2. Проектування системи зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки на ландшафтних об’єктах.

3. Особливості застосування елементів освітлення та підсвітки фітокомпозицій в інтер’єрі.