Кафедра ЛАНДШАФТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ТА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» денної форми навчання.

Після закінчення навчального закладу за даною спеціальністю випускники отримують кваліфікації:

«Бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» 

«Магістр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» 

Актуальність

Розвиток сучасних тенденцій формування ландшафтних об’єктів та пов’язаних з ними сфери діяльності значно впливає на напрям загального розвитку галузі садово-паркового господарства, яка займає важливе місце у формуванні простору життєдіяльності сучасного суспільства. Раціональне ведення садово-паркового господарства, створення екологічно прийнятних та естетично привабливих територій невід’ємно пов’язано з садово-парковим мистецтвом та відповідно зі спеціалістами.

Сутність спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»

Створення ландшафтних об’єктів, які відповідають сучасним запитам суспільства та передбачають сталий розвиток як природних ландшафтів, так і урбосередовища є пріоритетним завданням галузі садово-паркового господарства та вимагає від фахівців знань та вмінь з багатьох наук – ландшафтної архітектури, ландшафтознавства, ботаніки, дендрології, кольорознавства, ґрунтознавства, квітникарства, геодезії, історії мистецтва та ін. Підготовка саме висококваліфікованих фахівців спеціальності є підґрунтям для розвитку галузі та першочерговим завданням кафедри лісового та садово-паркового господарства, які реалізуються за рахунок:

  • фокусування уваги на сучасних тенденціях проектування об’єктів ландшафтної архітектури;
  • застосування інноваційних технологій у навчальному процесі;
  • пріоритетне значення мистецьких дисциплін та дендрологічного спрямування.

Результати навчання

Після закінчення навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» студенти опановують наступні компетенції:

  • проектувати ландшафтні об’єкти різного функціонального призначення та організовувати роботи по їх реалізації;
  • розробляти проектну та робочу документацію щодо благоустрою та озеленення населених пунктів, добирати асортимент рослин відповідно до рівня трансформації урбосередовища;
  • проводити передпроектні вишукування, аналізувати сучасний стан території об’єкту проектування, у тому числі здійснювати композиційний аналіз, виявляти природно-заповідний, а також культурно-історичний потенціал;
  • планувати роботи з обліку, догляду та функціонування об’єктів благоустрою, а також організовувати господарську діяльність, спрямовану на вирощування садивного матеріалу.