ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ВСТУПІ НА БАКАЛАВРАТ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 206 «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

 1. Геодезія. Основні поняття (план, карта, масштаб, азимут, румб).
 2. Будова деревини та кори покритонасінних і голонасінних рослин.
 3. Функції основних структурних елементів деревини та кори дерев.
 4. Характеристика дендрофлори України.
 5. Значення декоративних насаджень для населених пунктів.
 6. Життєві форми рослин та їхнє декоративне значення.
 7. Відношення рослин до кліматичних екологічних чинників.
 8. Відношення деревних рослин до родючості ґрунту.
 9. Характеристика родини Бобові (життєві форми, квітка, плід тощо).
 10. Характеристика родини Розові (життєві форми, квітка, плід тощо).
 11. Характеристика родини Бруслинові (життєві форми, квітка, плід тощо).
 12. Характеристика родини Гортензієві (життєві форми, квітка, плід тощо).
 13. Характеристика родини Рутові (життєві форми, квітка, плід тощо).
 14. Характеристика родини Жимолостеві (життєві форми, квітка, плід тощо).
 15. Характеристика родини Маслинкові (життєві форми, квітка, плід тощо).
 16. Характеристика родини Кипарисові (видове різноманіття, життєві форми, шишка тощо).
 17. Характеристика основних ґрунтоутворювальних процесів.
 18. Фізико-хімічна вбирна здатність ґрунту.
 19. Основні типи гумусу.
 20. Характеристика основних типів ґрунтів України.
 21. Основні ґрунтополіпшуючі заходи.
 22. Ліси зелених зон, міст і промислових центрів.
 23. Негативний вплив рекреації на паркові насадження.
 24. Лісові і лісопаркові ландшафти, їх естетичні та гігієнічні властивості.
 25. Основні технологічні процеси вирощування садивного матеріалу.
 26. Плодоношення рослин деревних та кущових видів.
 27. Заготівля насіння.
 28. Зберігання та транспортування насіння.
 29. Підготовка насіння до висіву.
 30. Структура декоративних розсадників.
 31. Сівозміни в розсадниках.
 32. Обробіток ґрунту в розсадниках.
 33. Вирощування сіянців.
 34. Інвентаризація, викопування, зберігання і транспортування садивного матеріалу.
 35. Хвороби квітково-декоративних рослин.
 36. Система заходів щодо попередження і боротьби із збудниками хвороб декоративних рослин.
 37. Садово-паркове мистецтво Стародавнього Єгипту та країн Міжріччя.
 38. Сади і парки Китаю та Японії
 39. Сади Стародавньої Греції та Римської Імперії – основні типи та особливості організації.
 40. Сади епохи Відродження.
 41. Особливості розвитку садово-паркового мистецтва на території України.
 42. Барокові та класичні сади Франції.
 43. Пейзажні парки Європи – передумови формування та особливості розвитку.
 44. Призначення та класифікація зелених насаджень населених місць України.
 45. Квітники – класифікація та особливості формування.
 46. Значення формового різноманіття деревних та кущових рослин для садово-паркового господарства.
 47. Основні законодавчі та нормативно-правові документи, що регламентують порядок формування та утримання насаджень в межах населених пунктів України.
 48. Типи садово-паркових ландшафтів.
 49. Основні принципи добору рослин для формування насаджень, особливості їх застосування.
 50. Вплив декоративних насаджень на формування мікроклімату місцевості.
 51. Основні характеристики ґрунтів для вирощування квіткових рослин.
 52. Інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою населених місць України: основні завдання та нормативно-правова база.
 53. Особливості добору рослин для озеленення міських територій.
 54. Характеристика основних засобів ландшафтного дизайну.
 55. Нормування праці в садово-парковому господарстві.
 56. Оплата праці в садово-парковому господарстві.
 57. Основні та оборотні засоби виробництва.
 58. Продуктивність праці в садово-парковому господарстві.

 

 

Список літератури, що рекомендовано для підготовки

 1. Панас Р. М. Ґрунтознавство / Р. М. Панас. – Львів: Новий Світ–2000, 2008. – 326 с.
 2. Лісові культури / М. І. Гордієнко, М. М. Гузь, Ю. М. Дебринюк, В. М. Маурер. – Львів: Камула, 2005. – 608 с.
 3. Цилюрик А. В. Лісова фітопатологія / А. В. Цилюрик, С. В. Шевченко. – Київ: КВІЦ, 2008. – 464 с.
 4. Падій М. М. Лісова ентомологія / М. М. Падій. – Київ: УСГА, 1993. – 352 с. – (Підр. для студ. по спец. "Лісове і садово-паркове господарство"; 2).
 5. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. - М.: ВО Агропромиздат, 2000.
 6. Решетняк Т. А. Ботаніка / Т. А. Решетняк, І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. – Київ: Здоров’я, 2006. – 292 с.
 7. Заячук В. Я. Дендрологія / В. Я. Заячук. – Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.
 8. Свириденко В. Є. Лісівництво / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок. – Київ: Арістей, 2008. – 544 с.
 9. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць / В. П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2005. – 456 с.
 10. Пірс П. Основи економіки лісового господарства / Пітер Пірс. – Київ: «ЕКО-інформ», 2006. – 220 с.
 11. Сенько Є. І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств / Є. І. Сенько. – Київ: Знання, 2012. – 487 с.